Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48


 

 

Оформлення інформаційного запиту


Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті „Час Київщини” і на офіційному веб-сайті Київської облдержадміністрації : www.kyiv-obl.gov.ua

Надання публічної інформації Київською облдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

1. Запит може бути поданий:
письмово: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1 (перший поверх кабінет №33)

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

електронна пошта: publ-info@kra.kiev.ua;

тел.: 226-32-08, 286-86-63

Начальник відділу: Солоненко Наталія Олександрівна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в Київській обласній державній адміністрації.

2. Запит може бути поданий особисто до відповідного структурного підрозділу в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більше як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюються протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема не зазначено:

а) прізвище, ім’я, по батькові (найменування запитувача), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
б) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
в) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).