Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48


 

 

22 липня 2020 року

ЗМІНЕНО СТРУКТУРУ КИЇВСЬКОЇ ОДА.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОДА від 16 липня 2020 року № 342
"Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації".

Відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій»:

1. Перейменувати:

департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації на департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації;

департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації на департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації;

департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації на управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації;

управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації на управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адміністрації;

управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації на управління культури Київської обласної державної адміністрації;

управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації на управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації;

управління внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації на відділ внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації.

2. Реорганізувати:

управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації шляхом приєднання до департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації;

управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації шляхом приєднання до управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації.

3. Утворити як юридичні особи публічного права:

 • юридичний департамент Київської обласної державної адміністрації;
 • управління внутрішньої політики Київської обласної державної адміністрації та управління комунікацій Київської обласної державної адміністрації, реорганізувавши шляхом поділу департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю Київської обласної державної адміністрації;
 • управління земельних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, виділивши частину майна, прав та обов’язків департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації;
 • управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації;
 • управління туризму Київської обласної державної адміністрації.

4. На часткову зміну пункту 14 розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 27 березня 2017 року № 132 «Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації» затвердити нову структуру Київської обласної державної адміністрації та граничну чисельність працівників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, що додається.

5. Установити двомісячний строк заявлення кредиторами своїх вимог до структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, що припиняються, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення.

6. Керівникам структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, реорганізація яких передбачена пунктами 2 та 3 цього розпорядження, в одноденний строк подати управлінню персоналом Київської обласної державної адміністрації пропозиції щодо персонального складу комісій з реорганізації відповідних структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації (далі - комісії з реорганізації).

7. Управлінню персоналом Київської обласної державної адміністрації:

 • в одноденний строк після отримання пропозицій, передбачених пунктом
 • 6 цього розпорядження, подати на затвердження персональний склад комісій з реорганізації;
 • попередити в установленому законодавством порядку керівників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, зазначених у пунктах 1 - 3 цього розпорядження, про зміну істотних умов державної служби відповідно до частини четвертої статті 43 та/або про наступне звільнення відповідно до частини третьої статті 87 Закону України «Про державну службу».

8. Директору департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації забезпечити:

 • складання та подання на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації розподільчого балансу;
 • державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації щодо управління земельних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.

9. Установити, що структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації, що утворюються шляхом реорганізації інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, є правонаступниками структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, які реорганізуються.

10. Структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації, що припиняються згідно з цим розпорядженням, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, яким передаються повноваження та функції структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, що припиняються.

11. Керівникам новостворених та перейменованих структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації відповідно до законодавства:

 • розробити та подати на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про відповідний структурний підрозділ Київської обласної державної адміністрації;
 • вжити заходів щодо державної реєстрації відповідних структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації/змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

12. Керівникам структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації подати на затвердження структуру та штатний розпис відповідного структурного підрозділу Київської обласної державної адміністрації згідно із затвердженою цим розпорядженням граничною чисельністю працівників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації.

13. Відмінити рішення про припинення управління з питань власності Київської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 38605069), передбачене пунктом 2 розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 27 березня 2017 року № 132 «Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації».

У зв'язку з цим:

 • припинити повноваження комісії з реорганізації управління з питань власності Київської обласної державної адміністрації;
 • директору департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації забезпечити подання у встановленому законодавством порядку державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення управління з питань власності Київської обласної державної адміністрації.

14. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації:

 • внести зміни до розпису асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації;
 • проводити фінансування структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, що припиняються, до їх припинення в установленому законодавством порядку.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації Василь ВОЛОДІН


Додаток (гранична чисельність працівників) за посиланням: