Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48


 

 

21 грудня 2016 року

21 грудня 2016 року у місті Вишгороді відбувся Установчий з’їзд
Спілки краєзнавців та етнографів Вишгородщини.

На з’їзді обговорили одну з головних тем сучасного світу культури і музейної справи – збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини України. Прослухали цікаві і грунтовні доповіді провідних українських фахівців: кандидата історичних наук, директора Вишгородського історико-культурного заповідника Литовченко В. В. «Нематеріальна культурна спадщина Київщини як важлива складова інтеграції України у міжнародний культурний простір», кандидата історичних наук, доцента кафедри теорії та історії мистецтва Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури Андрес Г. О. «Діяльність UNESCO в галузі охорони нематеріальної спадщини та реалізація положень Конвенції «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» на національному рівні», виступи члена експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України Пахлової С.Є., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри пам’яткознавства і музеєзнавства Київського Національного Університету культури і мистецтв Ключко Ю.М., а також представників Національної спілки краєзнавців України, Інституту етнографії і фольклористики ім. М. Рильського НАН України та ін.

становчий з’їзд Спілки краєзнавців та етнографів Вишгородщини

У ході обговорення учасники Установчої з’їзду висловили спільну думку розглядати територію давнього Вишгорода і Вишгородського району як унікальну пам’ятку історії, культури, археології та природного ландшафту Київщини, яку потрібно зберігати і досліджувати.

За своїм історичним значенням Вишгородщина є одним з основних осередків культури Київського Полісся, яка може і повинна відігравати велику роль у консолідації суспільства, розвитку духовності, збереженні та охороні пам’яток матеріальної і нематеріальної культури України.

Враховуючи викладене, учасники Установчого з’їзду ухвалили:

  1. Створити Спілку краєзнавців та етнографів Вишгородщини.
  2. Надати пропозиції до Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, щодо вивчення елементів нематеріальної культурної спадщини Київщини (Київської області).
  3. Створити ініціативну групу для формування Репрезентативного Списку нематеріальної культурної спадщини елементів Київщини (Київської області) яка потребує негайної охорони ЮНЕСКО.
  4. Запропонувати к. і. н., директора Вишгородського історико-культурного заповідника п. В. В. Литовченко включити до складу Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України.
  5. Розпочати роботу щодо укладення «Енциклопедії Вишгорода і Вишгородщини» та підготовки шкільного посібника «Історія і культура Вишгородщини». Учасники Установчого з’їзду Спілки краєзнавців та етнографів Вишгородщини

<< Назад