Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48


 

 

Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти сфери охорони культурної спадщини

Конвенції ратифіковані Україною

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянутої)

Європейська ландшафтна конвенція

Конвенції про охорону підводної культурної спадщини

Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

Конституція та кодекси України

Конституція України (Ст.Ст. 54,66,137,138)

Земельний кодекс України (Ст.Ст. 19,20,53,54,83,84,110,111,112,141,150,151,162,180)

Кримінальний кодекс України (Ст.Ст. 178,179,193,201,298)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (Ст.Ст. 53,92,18833,219,221,254,255,259)

Цивільний кодекс України (Ст.Ст. 13,319,343,346,352,417,576,727)

Податковий кодекс України (Ст.Ст. 157,197,210,267,276,279,282,)

Закони України

Про охорону культурної спадщини

Про охорону археологічної спадщини

Про культуру

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Про ратифікацію Угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей

Про міжнародні договори України

Про музеї та музейну справу

Про природно-заповідний фонд України

Про охорону навколишнього природного середовища

Про регулювання містобудівної діяльності

Про архітектурну діяльність

Про основи містобудування

Про землеустрій

Про державну експертизу землевпорядної документації

Про поховання та похоронну справу (Ст.Ст. 21,23,24,28,30,31)

Про свободу совісті та релігійні організації (Ст.Ст. 17,19,20)

Про рекламу (Ст.Ст. 16)

Про місцеве самоврядування в Україні (Ст.Ст 26,31,33,43,44)

Про державний кордон України (Ст.Ст 11)

Укази Президента України

Про Положення про національний заклад (установу) України

Про День пам’яток історії та культури

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Про затвердження Списку історичних населених місць України

Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним

Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини

Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць

Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об’єктів культурної спадщини

Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України

Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації

Про затвердження Порядку передачі наукової документації з дослідження археологічної спадщини

Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям

Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю

Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико- культурного заповідника

Про затвердження Положення про Музейний фонд України

Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення

Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів

Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію

Накази Мінкультури, Мінрегіонбуду, Держслужби

Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки

Про затвердження форм облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини

Про затвердження типового положення про консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини

Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України, складу зазначеної ради та складу і регламенту роботи Експертної комісії

Про затвердження Тимчасових форм дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини

Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів