Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48


 

 

Доступ до публічної інформації

Сьогодні прозорість влади є однією з основних засад функціонування правової держави, в якій забезпечується участь громадськості у формуванні та здійсненні державної політики, її вплив на всі етапи процесу прийняття державних рішень, а також відкритий доступ до повної об’єктивної й достовірної інформації, якою володіють органи влади.

9травня 2011 р. набрали чинності Закони України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

ЗаконУкраїни «Про доступ до публічної інформації» зобов'язав всіх розпорядників інформації, передбачених статтею 13 Закону, надавати та оприлюднювати публічну інформацію – відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Слід наголосити, що відповідно до вимог цього Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Статтею 15 Закону визначено перелік інформації, яку розпорядники інформації зобов’язані не пізніше п'яти робочих днів оприлюднювати. У разі наявності у розпорядника інформації офіційноговеб-сайтутака інформація оприлюднюється навеб-сайтііз зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Проблемні питання забезпечення доступу до публічної інформації пов’язані із виконанням розпорядниками інформації вимог статті 14 цього Закону. Законом передбачено обов’язок розпорядників інформації:

  • оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;
  • систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;
  • вести облік запитів на інформацію;
  • визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
  • мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

Відповідно до вимог статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Законодавство

Реєстр публічної інформації, яка створена або перебуває у володінні управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

Назва документу Дата Джерело інформації Галузь/Ключові слова Вид/форма/ тип документа Місце зберігання документу
Положення про управління культури Київської обласної державної адміністрації в новій редакції (функції, мета, завдання, повноваження) 2020 Сайт управління Структурний підрозділ КОДА Положення/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Інформація про керівництво управління (фото, контактні дані, функції) 2021 Сайт управління Розподіл обов’язків між начальником управління, заступником начальника управління - начальникомвідділу культурної регіональної політики Наказ/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Інформація про апарат управління (структура, посади, П.І.П., контактні дані, функції) 2021 Сайт управління Структура та штатний розпис управління Штатний розпис/ паперовий/ текстовий/ електронний Управління
Інформація про розташування та контактні дані управління (адреса, телефони, електронна адреса офіційного сайту, телефон/факс) 2021 Сайт управління Місце розташування, контактні дані Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом управління Київської обласної державної адміністрації 2021 Сайт управління Особистий прийом громадян керівництвом управління культури Київської обласної державної адміністрації Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік 2021 Сайт управління Особистий прийом громадян керівництвом управління. Засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини. засідання Колегії управління. Засідання секцій теоретичних дисциплін обласного методичного об’єднання викладачів мистецьких шкіл
Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Накази начальника управління з основної діяльності (кількість - 127/2020) 2020/2021 Управління Культура, мистецтво, бібліотечна, клубна, музейна справа, охорона культурної спадщини, кінематографія, мистецька освіта, релігія, міжнаціональні відносини
Накази/ паперовий/ текстовий Управління
Накази начальника управління з питань управління персоналом (кількість - 220/2020) 2020/2021 Управління Призначення, звільнення, переведення, проведення конкурсу на вакантну посаду, відпустка, надбавка Накази/ паперовий/ текстовий Управління
Адміністративні послуги, що надає управління культури Київської обласної державної адміністрації
2021 Сайт управління Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення. Дозвіл на відновлення земельних робіт. Погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам'яток Видача документів, що містяться в реєстраційній справі релігійної організації.
Включення відомостей про релігійну організацію в ЄДР. Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну організацію.
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу релігійної організації Державна реєстрація припинення релігійної організації. Державна реєстрація рішення про виділ релігійної організації. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення релігійної організації. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу релігійної організації. Державна реєстрація створення релігійної організації. Зміна складу комісії з припинення релігійної організації.
Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
План роботи управління на 2021 рік 2021 Сайт управління Заплановані заходи за участю керівництва Київської обласної державної адміністрації. Надання практичної і методичної допомоги РДА та МВК (міст обласного значення), ОТГ області. Заплановані рганізаційно-масові заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетного завдання розвитку системи національно-патріотичного виховання Київської області. Нормативно-правові акти та завдання для виконання в оперативному порядку Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Питання управляння персоналом 2021 Сайт управління Вакантні посади. Перелік та порядок подання документів, які подаються для участі у конкурсі. Перелік питань на перевірку знань. Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Реєстраційні справи релігійних громад та організацій Київської області (кількість - 2100/2020) 2020/2021 Управління Справи релігійних громад та організацій Київської області Справи/ паперовий/ текстовий Управління
Квартальна та річна фінансова звітність щодо бюджетної структури та використання коштів з державного та місцевого бюджетів 2020/2021 Управління. Єдиний веб-портал використання публічних коштів Державний бюджет Місцевий бюджет Звіт/ електронний/ текстовий Управління
Угоди, акти виконаних робіт, специфікації, накладні 2020/2021 Управління. Єдиний веб-портал використання публічних коштів. Офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Зміст угод, актів виконаних робіт, специфікації, накладні Фінансові документи/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Кошториси доходів і видатків, помісячний план асигнувань 2020/2021 Управління Кошториси, фінансова документація Кошторис/ паперовий/ текстовий/ таблиця Управління
Перелік суб’єктів демонстрування фільмів, зареєстрованих на території Київської області 2021 Управління Кінотеатри Київської області (адреса, керівник, кількість залів та місць), реквізити дозвільних документів щодо демонстрування фільмів Перелік/ паперовий/ текстовий Управління
Інформація про стан галузі культури, мистецтв, охорони культурної спадщини в Київській області 01.01.2021 Сайт КОДА Основна мережа закладів культури області, оплата працівників культури, видатки на утримання закладів культури, обсяг платних послуг, які надані закладами культури, підсумки діяльностізакладів культури, статистичні данні Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Інформація про стан справ релігійної ситуації у Київській області:
- матеріали щорічної статистичної звітності по Київській області з питань релігії, відповідно до форм, наданих МКУ).
- перелік громадських організацій національних меншин Київської області
01.01.2021 Сайт КОДА Сайт управління
Управління
Управління
Перелік релігійних організацій, Київської області, які розпочали процедуру зміни підлеглостіу канонічних та організаційних питаннях будь - яким діючим в Україні та за її межами релігійним об'єднанням; порядок подання документів на реєстраціє або внесення змін в статути релігійних організацій Перелік/ паперовий/ текстовий Управління
Перелік пам`яток культурної спадщини національного значення та місцевого значення Київської області, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (найменування, місце знаходження, вид, охоронний номер, № та дата рішення про взяття під охорону) 2021 Сайт МКІП
Управління
Пам`ятки
культурної спадщини національного значення та місцевого значення Київської області
Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Інформація про заклади (підприємства) культури обласної комунальної власності (назва, П.І.П. керівника, контактні дані) 2021 Сайт управління Музеї, бібліотеки, театр, Київський обласний центр охорони пам`яток культурної спадщини, Київський обласний центр народної творчості, КЗВО «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Інформація про управління, відділи, сектори з питань культури, національностей та релігій РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ Київської області інформація в розробці Сайт управління Контактні дані про правління, відділи, сектори культури РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ Київської області Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Реалізовані міжнародні, всеукраїнські, області культурно - мистецькі та науково-просвітницькі заходи в Київській області (стаття, фото, відео) 2020 Сайт управління
Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook
Міжнародні, всеукраїнські, області культурно - мистецькі та науково-просвітницькі масові заходи в Київській області Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий/ фото/ відео Управління
Програма розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради 2020 Сайт управління Зміст програми та звіт про виконання програми у 2019 році Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий/ таблиця Управління
Програма підтримку та розвитку театрального та музичного мистецтва, затверджена рішенням Київської обласної ради 2020 Сайт управління Зміст програми та звіт про виконання програми у 2019 році Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий/ таблиця Управління
Законодавство про доступ до публічної інформації 31.03.2015 (зміни від 11.11.2019) Сайт управління Порядок складання, подання запиту на публічну інформацію Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Інформація про запобігання на протидію проявам корупції, затверджена розпорядження Київської обласної державної адміністрації 20 червня 2019 року Сайт управління Антикорупційна програма Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки
Антикорупційна програма Київської обласної державної адміністрації на 2021 рік на стадії розгляду
Програма/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління   

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Звіт за І півріччя 2019 Програма (театр, оркестр)

ЗВІТ за І півріччя  Програми (культ.простір) КО

Звіт за 2018 Програма (театр, оркестр)

ЗВІТ 2018 рік Програма (культ. простір)

Рішення КОР Про внесення змін 2016-2019
Програма підтримки і розвитку театрльного та музичного мистецтва КО

Звіт - програма розвитку 2019 рік

Програма-рішення КОР 776