Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48

 

 

Вакансії


Наказ №45-к

Наказ II ч. №45-к

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника управління
культури, національностей
та релігій Київської обласної
державної адміністрації
від 03 лютого 2020 року № 09-к

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади (категорія В)
державного реєстратора
управління культури, національностей та релігій
Київської обласної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки - в межах своєї компетенції бере участь у формуванні на рівні Київської області єдиної політики щодо надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації релігійних організацій, що мають статус
- забезпечує опрацювання та розгляд документів, віднесених до компетенції Відділу в частині реєстрації релігійних організацій;
- виконує функціональні обов’язки державного реєстратора, має власну печатку;
- приймає документи з питань державної реєстрації релігійних організацій;
- перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
- перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
- проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);
- веде Єдиний державний реєстр;
- веде реєстраційні справи;
- надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;
- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
- забезпечує захист персональних даних;
- забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом;
- аналізує практику правового регулювання відносин у сфері державної реєстрації релігійних організацій, що мають статус, відслідковує хід виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, щодо розвитку і реформування системи надання адміністративних послуг у зазначеній сфері;
- готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян тощо з питань, які належать до компетенції Відділу;
- бере участь в організації та проведенні нарад, круглих столів, семінарів, конференцій з питань, які належать до компетенції Відділу;
- бере участь у виконанні робіт із формування проектів та завдань, які закріплені за Відділом;
- організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.
Умови оплати праці Посадовий оклад – 5500,00 грн. на місяць;
Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
4) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнену особову картку встановленого зразка;
8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інше). Додаткові документи (необов’язково) - заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 21.02.2020
Місце, час та дата проведення конкурсу Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, м. Київ, пл. Л.Українки, 1, о 10 год. 00 хв. 25 лютого 2020 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Мірошниченко Вікторія Іванівна, (044)286-61-51, kadry@cultkoda.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра галузі знань «Право»
2 Досвід роботи Стаж роботи на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж робот в інших сферах управління не менше 3 років
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером - досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel); -навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;
2. Ділові якості Здатність вести діалогове спілкування; вміння розподіляти роботу; вміння визначати пріоритети; уміння працювати в команді.
3. Особистісні якості Дисциплінованість; комунікабельність; неупередженість; емоційна стабільність, відповідальність.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства 1) Конституції України; 2) Закону України «Про державну службу»; 3) Закону України «Про запобігання корупції».
2. Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ Законів України: -«Про місцеве самоврядування в Україні»; -«Про звернення громадян»; -«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; -«Про захист персональних даних». -Укази Президента України, постанови, розпорядження Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, які регулюють питання роботи релігій, національностей, свободи совісті та релігійні організації, положенням та документами управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації. Накази Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста відділу
фінансово-економічної та роботи з персоналом управління культури, національностей та релігій
Київської обласної державної адміністрації (категорія «В1»)

Загальні умови
Посадові обов’язки Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом в Управлінні. Здійснює контроль за своєчасним виконанням документів органів вищого рівня та наказів начальника Управління. Обробляє інформацію, що надходить до виконання в інформаційно-телекомунікаційній системі (СЕД АСКОД). Готує відповіді на контрольні документи за дорученням начальника Управління, його заступника. Розробляє спільно з безпосередніми керівниками спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В». Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору, готує протоколи засідань конкурсної комісії та висновок начальника Управління. Забезпечує проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Управління, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В». Здійснює планування професійного навчання державних службовців Управління. Узагальнює потреби державних службовців у підвищенні кваліфікації. Обчислює загальний стаж роботи та стаж державної служби. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років. Формує графік відпусток персоналу Управління, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх надання та веде облік. Оформлює і видає довідки з місця роботи працівника. Заповнює листки тимчасової непрацездатності працівників. Готує проекти наказів з кадрових питань. Веде роботу з особовими справами державних службовців. Виконує поточні завдання за дорученням начальника Управління, заступника начальника Управління, начальника відділу.
Умови оплати праці Посадовий оклад – 5500 грн. на місяць.
Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі); Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
Документи приймаються до 16 год 00 хв 21 лютого 2020 року за адресою: м. Київ, пл.Лесі Українки, 1, управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації (каб. 832б)
Місце, час та дата початку проведення конкурсу 27 лютого 2020 року проведення конкурсу орієнтовно з 10.00 до 16.00 год. за адресою: м. Київ, пл..Лесі Українки, 1, управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Мірошниченко Вікторія Іванівна 286-61-51 kadry@cultkoda.gоv.cua
Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища, ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером - досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;
- знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;
- навички роботи в системі електронного документообігу АСКОД.
2 Ділові якості - здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- виконання доручень, плану роботи відділу;
- уміння працювати з інформацією;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.
3 Особисті якості - порядність;
- емоційна стабільність;
- чесність;
- комунікабельність;
- дисциплінованість;
- повага до інших;
- уважність;
- ініціативність;
- відповідальність;
- рішучість;
- тактовність;
- креативність.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:
Конституція України.
Закон України «Про державну службу».
Закон України Про запобігання корупції».
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:
Кодексу законів про працю України;
Закону України «Про відпустки»;
Закону України «Про очищення влади»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Постанов Кабінету Міністрів України, рішень Київської обласної ради, розпоряджень виконавчого органу Київської обласної ради (Київської обласної державної адміністрації) та інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини та проходження державної служби.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом виконуючого обов’язки
начальника управління культури, національностей та релігій
Київської обласної державної адміністрації
від 07 лютого 2020 року № 16-к