Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48

 

 

Кадрові питання

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі

Для участі в конкурсі подаються документи:

  • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
  • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
  • копію документа, який посвідчує особу (копію першої, другої та одинадцятої сторінки паспорта громадянина України);
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
  • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
  • Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Перелік питань на перевірку знань

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантної посади державного службовця конкурсанти складають у письмовій формі іспити на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Київської обласної державної адміністрації.

Порядок проведення іспиту

Наказ Головного управління державної служби України "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" від 08.07.2011 № 164.

Порядок проведення конкурсу

Постанова Кабінет Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" від 15.02.2002 № 169.

Проведення спеціальної перевірки

Указ Президент України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 25.01.2012, № 33/2012.